Velkommen

From RoboCup

Revision as of 06:12, 17 December 2006; Pavel (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Velkommen til "RoboCup Junior Norge" sine websider!

Les videre for å få informasjon om RoboCup Junior i Norge og andre robot-aktiviteter for videregående skoler!

Vi er tett knyttet til Robogjeng på Katta, men vi vil gjerne se at flere skoler blir med!

Ta kontakt med oss, og vi kan hjelpe din skole med å Komme i gang.
Sjekk vår Bildeguide til RoboCup Junior!Image:nxt2.jpg Nyheter:

Du kan kontakte oss på robogjengImage:zavinac.gifgooglegroups.com.


For medlemmer: les Hvordan bruke vår RoboCup wiki.
Vi har flyttet til wikimedia systemet, de gamle sidene ligger her: RoboCup Junior Norge. Vi skal flytte alt innhold hit etter hvert.

Personal tools