Velkommen

From RoboCup

Revision as of 15:32, 28 November 2006; Admin (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Velkommen til RoboCup Junior Norge websider! Les videre for å få informasjon om RoboCup Junior i Norge, og andre robot-aktiviteter for videregående skoler!

Vi er tett knyttet til Robogjeng på Katta, men vi vil gjerne se at flere skoler blir med! Ta kontakt med oss, og vi kan hjelpe din skole å Komme i gang.


Vi inviterer alle elever å delta på vår Juleverksted.


Image:nxt2.jpg

Du kan kontakte oss på robogjengImage:zavinac.gifgooglegroups.com.

For medlemmer: les Hvordan bruke vår RoboCup wiki.


Vi har flyttet til wikimedia systemmet i det siste, og de gamle sider ligger her: RoboCup Junior Norge. Vi skal flytte alt innhold her etter hvert.

Personal tools