Styre selenoid med Cerebot

From RoboCup

Jump to: navigation, search

Vi har to Selenoids (elektromagnetter som kan trycke...):

Vi prøver å styre dem med Open colector module...

Personal tools