Speech synthesis module

From RoboCup

Jump to: navigation, search

Beskrivelse

Robot kan snakke ut tilfeldig (engelsk) tekst med bruk av SP03 Text to Speech Synthesizer.

Medlemmer

Detaljer

Å kobble denne til Cerebot er veldig enkelt:

  • man bør først konfigurere strømadapter til 5V, (som skal kobles til Cerebot). Alternativ er å bruke 4 oppladbare AA baterier
  • da kobbler man VU og GND til SP03, samt TWI (I2C) bus, dvs. SDA og SCL som vist på dokumentasjon til SP03.
  • til slutt kobbler man strøm til Cerebot, og laster opp prgramm

Vi skal nå skrive et program som tillatter å skrive tekst til Cerebot over BlueTooth, og tekst blir med en gang satt.

Software

speech.zip - eksempelprogram som kan snakke.


Personal tools