PICAXE colour sensor and Cerebot

From RoboCup

Jump to: navigation, search

Contents

Beskrivelse

PICAXE colour sensor som er bygd rundt TAOS TCS230] kan brukes for å finne farge av materialer. Sensor kommuniserer med flere digitale pins, og inneholder rekke av 64 sensorer (16 røde, 16 grønne, 16 blå, og 16 uten filter). Sensor setter forskjellig frekvense på output pin avhengig av farge. I det første prøver vi å bruke ICPn pins og 16-bit timer av ATMega for å måle tid mellom impulser på output pin av sensor for å finne ut farge.

Medlemmer

Bilder

Image:fargesortering_liten_2.jpg

12.1.2007, for larger image click here

Image:fargesortering_liten_1.jpg

12.1.2007, for larger image click here

VIDEO:
Image:fargesortering_1_video.jpg

12.1.2007, video: click here

Software

tcs230_setup.zip - program som leser RGB/W farge fra sensor til Cerebot med bruk av 16-bit timer

Personal tools