Cerebot

From RoboCup

Jump to: navigation, search

Vår erfaring fra tidligere viser at LEGO er fantastisk å begynne med. Vi vil fortsette og komme videre, og bygge mer avanserte roboter, derfor prøver vi å lære om Cerebot kort, som inneholder Atmel's AVR ATmega64 CPU.

Følgende informasjon er relevant:


Image:Nidarbot_small.jpg


Se også: Nanocon

Personal tools